Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam

Tạp chí của Học viện Phụ nữ Việt Nam

Ảnh trang chủ tạp chí

Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố các công trình nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên trong và ngoài Học viện; Thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước liên quan đến giới, phụ nữ và phát triển nhằm phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện; Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; hoạt động khoa học và công nghệ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tổng biên tập: TS. Dương Kim Anh - Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

Phó tổng biên tập: TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Viện trưởng viện Nghiên cứu Phụ nữ

Thư ký tòa soạn: ThS. Hà Thị Thúy

Hội đồng biên tập

1.       PGS. TS Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

2.      GS.TS. Lê Ngọc Hùng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

3.      GS.TS. Hoàng Bá Thịnh - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

4.      PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

5.      PGS.TS. Vũ Công Giao - Đại học Quốc gia Hà Nội

6.      TS. Nguyễn Hải Hữu - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

7.      ThS. Hà Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

8.      TS. Bùi Thị Mai Đông - Học viện Phụ nữ Việt Nam

9.      TS. Lương Văn Tuấn - Học viện Phụ nữ Việt Nam

10. TS. Phạm Hồng Hải - Học viện Phụ nữ Việt Nam

11. ThS. Nguyễn Hoàng Anh - Học viện Phụ nữ Việt Nam

12. GS.TS. Antonina Daskina - Hiệp hội nghề CTXH Liêng bang Nga

13. GS.TS. Ramona Mihaila - Tạp chí Nghiên cứu Giới, Mỹ

 

14. GS.TS. Rene Wadlow - Hiệp hội công dân toàn cầu, Mỹ

Địa chỉ tòa soạn

P410 tòa nhà 15 tầng, Học viện Phụ nữ Việt Nam,

68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024)3775-4452

Email: tapchikh@vwa.edu.vn

T. 7, S. 03 (2019): Quyển 7 Số 03/2019


Trang Bìa