Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 1, S. 1 (2017): Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa HIỆN TƯỢNG CHUYỂN MÃ TIẾNG VIỆT-TIẾNG ANH TRONG HỘI THOẠI GIỮA CÁC GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ Tóm tắt
Lê Hương Thảo
 
T. 1, S. 1 (2017): Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa NGHIÊN CỨU VỀ GIẢNG DẠY NĂNG LỰC LIÊN VĂN HÓA TRONG CÁC LỚP HỌC VĂN HÓA MỸ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HUẾ: NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH Tóm tắt
Cao Lê Thanh Hải
 
T. 1, S. 1 (2017): Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH: VẤN ĐỀ CẦN LƯU TÂM KHI THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Tóm tắt
Hồ Thị Quỳnh Như
 
T. 1, S. 1 (2017): Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa PHÂN LẬP TRƯỜNG NGHĨA NƯỚC TRONG TIẾNG VIỆT Tóm tắt
Nguyễn Văn Thạo
 
T. 1, S. 1 (2017): Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa PHÂN TÍCH DỰA TRÊN KHỐI NGỮ LIỆU ĐỂ TRÍCH XUẤT THUẬT NGỮ TỪ CÁC VĂN BẢN Y HỌC TIẾNG ANH Tóm tắt
Hoàng Thị Khánh Tâm
 
T. 1, S. 1 (2017): Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa PHƯƠNG PHÁP CRAM: TĂNG ĐỘNG LỰC – TĂNG TỰ CHỦ CHO NGƯỜI HỌC Tóm tắt
Nguyễn Thị Hằng Nga
 
T. 1, S. 1 (2017): Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa THUYẾT ĐÁNH GIÁ – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN Tóm tắt
Võ Duy Đức
 
T. 1, S. 1 (2017): Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH LE NOUVEAU TAXI 1 DÀNH CHO KHỐI NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN Tóm tắt
Trần Thị Kim Trâm
 
T. 1, S. 1 (2017): Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa ĐỒNG DAO: NGHIÊN CỨU SO SÁNH TỪ CƠ SỞ PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN ĐA THỨC - CHỨC NĂNG HỆ THỐNG Tóm tắt
Tôn Nữ Mỹ Nhật
 
1 - 9 trong số 9 mục