Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Phạm Việt Hùng
Biên tập viên
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
P416, 417 nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội    
Điện thoại: 024.37547823*416/ 417
Fax: 024-37547971
Email: hungpv@hnue.edu.vn

Hỗ trợ

TS. Đào Thị Thu Hằng
Điện thoại: 0988838296
Email: daothuhang17@gmail.com